Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Nâng cao hiệu quả tuyên truyền an toàn giao thông trong công nhân, viên chức, lao động
  • Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí
  • Nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
  • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
  • Thành ủy Cần Thơ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư
Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989- 06/12/2019)