Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Phường Bùi Hữu Nghĩa đón nhận danh hiệu Phường Văn minh đô thị Mới
  • Đồng Chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Cần có nhiều hình thức, biện pháp thích hợp, khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp thanh niên Mới
  • Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, ý nghĩa và tiết kiệm Mới
  • Huy động các tổ chức, cá nhân trợ giúp hàng chục ngàn địa chỉ nhân đạo Mới
  • Khai mạc Tết Quân Dân 2019 Mới
Kỷ niệm 56 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc 02/01/1963 – 02/01/2019; 53 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (05/01/1966- 05/01/2019) và 6 năm thành lập Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ (2013-2019); 73 năm Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên 06/01/1946-06/01/2019; 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019); 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 09/01/1950-09/01/2019; 59 năm Ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây 11/01/1960-11/01/2019; 78 năm Ngày Khởi nghĩa Đô Lương 13/01/1941-13/01/2019; 46 năm Ngày ký hiệp định Paris, về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 27/01/1973 – 27/01/2019; 761 năm Ngày chiến thắng Nguyên – Mông lần thứ nhất 29/01/1258-29/01/2019