Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố Mới
  • Kiến nghị Trường Chính trị nên là đơn vị sự nghiệp của Đảng Mới
  • Nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất Mới
  • ASOSAI 14: Sự kiện chính trị-ngoại giao có ý nghĩa quan trọng Mới
  • Quy chế Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc năm 2018 Mới
49 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (02/9/1969-02/9/2018); 30 năm Ngày mất đồng chí Trường Chinh (30/9/1988-30/9/2018); kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/2018); 88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2018); 41 năm Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc (20/9/1977-20/92018); 73 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2018); 78 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2018).