Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Mới
  • Những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản hiện nay Mới
  • Lãnh đạo Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Mới
  • Quốc hội, người đại diện chân chính cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Mới
  • TP Cần Thơ: Khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng Mới
Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/06); Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911); Ngày Môi trường thế giới (05/6); Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948); Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925); Ngày gia đình Việt Nam (28/06/2011); 117 Năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902).