Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Để Tết gõ cửa tất cả mọi nhà Mới
  • Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp Mới
  • Nỗ lực xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ chất lượng, đúng tiến độ Mới
  • Vượt mưa gió, sóng cao, đưa hàng Tết ra đảo Trường Sa Đông Mới
  • Tiếp tục tập trung đầu tư để khoa học công nghệ thành khâu đột phá, động lực phát triển kinh tế - xã hội Mới
Kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2018); 72 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (06/01/1946 – 06-01/2018); 39 năm Ngày Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2018); 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018); 58 năm Ngày Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây (11/01/1960 – 11/01/2018); 77 năm Ngày Khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941 – 13/01/2018); 45 năm Ngày ký Hiệp định Paris, về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 2701/2018); 760 năm Ngày chiến thắng Nguyên – Mông lần thứ nhất (29/01/1258 – 29/01/2018)