Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • “Xuân Hy Vọng” Mới
  • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững Mới
  • Thư chúc mừng năm mới Xuân Canh Tý năm 2020 của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ
  • Thiết thực chăm lo Tết cho Nhân dân
  • Tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của mình
Kỷ niệm 47 năm Ngày Ký hiệp định Paris, về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973- 27/01/2020); 762 năm Ngày chiến thắng Nguyên – Mông lần thứ nhất (29/01/1258-29/01/2020)