Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018 Mới
  • Nỗi lo từ sự nhiễu loạn thông tin Mới
  • Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Hãy tôn trọng những việc làm bình thường, cần thiết vì sự thượng tôn pháp luật Mới
  • Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Mục tiêu cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là cuộc sống người dân tốt hơn Mới
  • 44/54 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm Mới
Kỷ niệm Kỷ niệm 42 năm Ngày nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam Dân chủ công hòa thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976-02/7/2018); Ngày Dân số thế giới 11/7; 68 năm Ngày truyền thống thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2018); 52 năm Ngày Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” (17/7/1966-17/7/2018); 64 năm Ngày ký hiệp định Giơnevơ (20/7/1954-20/7/1954); 71 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018); 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018)