Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Nữ quân nhân sáng tạo trong công tác Hội Mới
  • Tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mới
  • Chi bộ đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tiến hành đại hội điểm Mới
  • Triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2019 Mới
  • Ninh Kiều phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” Mới
Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2019); 50 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)